deflasyon nedir kısaca ne demek olduğunu etkilerinin neler olduğunu farklı alanlardaki etkilerini erledik umarım yazımız size faydalı olur.

deflasyon nedir etkileri nelerdir,deflasyon nedir muhasebe,deflasyon nedir ekonomi,deflasyon nedir tanimi

Deflasyon: Enflasyonun tersi bir durumdur. Yani fiyatların düşmesidir. Aslında çok istenen bir durum değildir. Çünkü bu halin devam etmesi ekonomide durgunluğun ortaya çıkmasına neden olur. Günümüzde Japon ekonomisinin durumu buna benzemektedir. Fiyatlar genel düzeyindeki artışlar bazen negatif olabilmektedir.

Deflasyon nedir?
Paranın satın alma gücünün artmasına denir. Bir enflasyon neticesinde değerini kaybetmiş paranın değerini tespite yarayan yollardan biri deflasyondur. Ancak para değerindeki düşüş çok olduğu zaman deflasyon pek az olur, memleket ekonomisi üzerinde fena tesirler yapar. Genellikle tedavülde (dolanımda) bulunan para miktarının azaltılması sonucu toplam talepte ve fiatlar genel düzeyinde meydana gelen düşüştür. Fiatlardaki bu düşüşün gerçekleşebilmesi için paranın tedavül hızında bir değişme olmaması gerekir. Gelişmiş ülkelerde deflasyon çoğunlukla konjonktürel bir hareket olarak ortaya çıkar.
Devletin iradi olarak deflasyonist bir politika takibine pek rastlanmaz. Deflasyon dönemlerinde fiyatlardaki düşüşün yanısıra işsizlik nispetinde de bir yükselme gözlenir. Birçok iktisatçılar, gelişmiş ülkelerin yapısal özelliklerinin, sürekli bir deflasyonist eğilime yol açacağını, bir başka ifadeyle bu ülkenin talep düşüşü neticesi daimi bir işsizlik ve atıl kapasite ile karşı karşıya olduklarını belirtmektedir. Öte yandan deflasyonun bir önceki dönemde meydana gelen enflasyonun bir sonucu olduğu da iddia edilmektedir. Devlet, para ve maliye politikası araçları ile deflasyonla mücadele edebilir. Halkın satın alma gücü bütçe açıkları ve para arzı artışı ile çoğaltılarak talebin mevcut milli hasılanın satılmasına imkan verecek şekilde yükseltilmesine çalışılır.

Para deflasyonu
Tedavüldeki parayı çekip imha etmektir. Ekim 1944 Belçika’da ve 2. Dünya Savaşının ardından işgal altındaki Almanya’da 1948 tarihinde benzer bir uygulama yapılmıştır.
Mali deflasyon
Bankalar devletin yararı için bazı ödeme araçları çıkardığı zaman devlet bunları karşılar ve deflasyoncu iktisat politikasının bir çeşidi olarak mali deflasyon ortaya çıkar.
Kredi deflasyonu
Bankaların verdiği kredi miktarlarını düşürmek veya zorlaştırmak üzerine kurulu bir deflasyon çeşididir. Amaç ya arzı ya da talebi düşürmektir.
Deflasyonun sonuçları
Deflasyon refah düzeyini düşürür, ücretleri düşürür. Düşük karlardan dolayı da üretim azalır böylece iş gücü talebi azalır yani işsizlik yükselir. Gelirler azaldığı için de tüketim de düşer ve ekonomik durgunluk yaşanır.
Alınabilecek tedbirler
Ucuz faizle bol kredi imkanları sunmak, yüksek fiyat politikasından şaşmamak, devletin yaptığı yatırımları arttırması, gelir ve kurumlar vergisini yatırımı engellemeyecek şekilde uygun hale getirmek, tüketici kredi kullanımını arttırmak.
Sözlükte "deflasyon" ne demek?
1. Paraşişkinliğine karşı önlem olarak paranın piyasada azalmasıyla satın alma gücünün artması temeline dayanan iktisat politikası tekniği, paradarlığı.
Deflasyon kelimesinin ingilizcesi
n. deflation, disinflation

 

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top