Doğruluk ile İlgili Hadisler, Doğruluk konulu Hadisler, Doğruluk hakkında Hadisler

-Ben, güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim Hz Ebu Hüreyre (ra) 245 7 (Ramuz el-ehadis)

-İnsanların en hayırlısı, ahlakı en güzel olandır

-Mü’minin mizanında en ağır basacak şey, güzel ahlaktır Muhakkak ki, Allah Teala işi ve sözü çirkin olan ve hayasızca konuşan kimseye buğz eder Hz Ebud Derda (ra) 15 9

Bilir misiniz, insanların cennete girmelerini en çok sağlayan şeyler nelerdir? Allah korkusu ve güzel ahlaktır Bilir misiniz, insanların cehenneme girmelerine en çok sebep olan şey nedir? İki aralıktır; Ağız (diliyle günah işlemesi) ve bacak arasıdır (yani zina yapması) Hz Ebu Hüreyre (ra) 12 8

-Güzel ahlak hataları eritir; suyun buzu erittiği gibi Fena ahlak da ameli bozar; sirkenin balı bozduğu gibi

-Her şeyin tövbesi vardır Fena ahlak sahibinin yoktur Zira o kimse günahtan tövbe etmez de, onu daha şiddetle işler Hz Aişe (ra) 128 10

-Güzel ahlakın ifadesi şudur: Dünyadan nasip olana razı olur, nasip olmayana da kızmaz

-Doğruluğa yapışın, çünkü doğruluk iyiliğe götürür, doğruluk ve iyilik (sahipleri) de cennettedir Yalandan sakının, çünkü yalan kötülüğe götürür, yalan ve kötülük (sahipleri) de kötülük cehennemdedir

-Tehlikeyi doğrulukta görseniz de doğruluğu yapışın, çünkü kurtuluş doğruluktadır

-Yalan sözden ve yalan yere yemin etmekten sakının!

-Yalandan sakının, çünkü yalan bir tarafta, iman da bir taraftadır Yalan ile iman bir arada bulunmaz

-Birbirinize haset (kıskançlık) etmeyiniz Birbirinize buğz etmeyiniz Birbirinizden yüz çevirmeyiniz Birbiriniz hakkında kötü zandan bulunmaktan kaçınınız Birbirinizin eksikliğini ve kusurunu görmeye çalışmayınız Birbirinizin gizli hallerini ve gizli hayatını araştırmayınız Menfaat yarışına girmeyiniz Birbirinize küsmeyiniz Ey Allah'ın kulları hepiniz kardeş olunuz!

-Büyüklerine saygı, küçüklerine şefkat ve merhamet göstermeyen bizden değildir

-Bir kimse bir çocuğa, gel sana şunu vereceğim der ve sonra da vermezse bu (sözü) bir yalandır

-Aklın başı; Allah’a imandan sonra, haya (utanmak) ve iyi ahlaktır Hz Enes (ra) 286 12

-Allah’a imandan sonra, aklın başı; insanlarla muhabbetli bulunmaktır Hz Ebu Hüreyre (ra) 287 7

-Allah Teala şu kulu sever: Sattığında müsamahalı, aldığında müsamahalı, borcunu ödemede müsamahalı ve alacağını talepte de gene müsamahalıdır Hz Ebu Hüreyre (ra) 17 9

-Bir meclisin baş köşesinden aşağısına razı olmak, Allah için tevazudan sayılır Hz Talha (ra) 131 4

-Allah (zc hz)i her şeyde rıfk ve mülayemeti (yumuşak huyluluk) sever Hz Aişe (ra) 92 14

-Rıfk (mülayım olmak) ve rıfk ile muamele etmek uğurluluk, şiddetle muamele etmek de uğursuzluktur Cenabı Hak bir evin hayrını murad ettiğinde, onlara rıfk kapısını açar Rıfk nerede bulunursa orasını zinetlendirir Şiddet ise orası için leke olur Hz Aişe (ra) 100 3

-Merhamet edene, Allah merhamet eder Yerdekilere merhamet edin, Allah da size merhamet etsin -Cennette altından bir direk ve üzerinde zebercetten şehirler vardır ki, onlar cennete yıldızlar gibi ışık verirler Ve bunlar; Allah rızası için birbirlerine muhabbet edenler içindir Hz Ebu Hüreyre (ra) 125 6

-Cennette öyle köşkler vardır ki; içindeki dışındakini, dışındaki içindekini görür Bunlar; sözü hoş, selamı çok olana, yemeği çok yedirenlere, oruca devam edenlere ve gece namazı kılanlara verilir

-Cömert; Allah’a, insanlara ve cennete yakındır Cehennemden de uzaktır Cimri ise Allah’tan, insanlardan ve cennetten uzaktır Ve cehenneme yakındır Cahil cömert, Allah (zchz)lerine, hasis (cimri) âbitten (ibadet eden kişi) daha sevimlidir

-Cömert, ancak Allah’a hüsnü zannı olduğundan cömertlik yapar (Allah bana gene verir, ahirette de mükafatını verecektir diyerek) Cimri ise, ancak Allah’a sui zannı sebebiyle (“ya vermezse”diyerek) cimrilik yapar

-Cömert bir zatın (yedirdiği) yiyeceği şifadır Cimri bir kimsenin yemeği ise derttir

-Sabır ilk sadmededir (belanın ilk geldiği anda) -Sabır imanın yarısı, yakîn de imanın tamıdır

-Size dünya ve ahiret ehlinin en hayırlısını ve dünyadaki amellerin en iyisini haber vereyim mi? “O öyle bir kimsedir ki; kendisiyle alakasını kesenle ilgilenir, kendisini mahrum edene (vermeyene) verir ve kendisine zulmedeni de affeder”

-Üç şey vardır ki; onlar kimde bulunursa, Allah onu kolay bir şekilde hesaba çeker ve rahmetiyle cennetine koyar: Mahrum edene (vermeyene) ihsanda bulunmak, zulmedeni affetmek, uğramayanı arayıp sormak

-Sükut (susmak, lüzumsuz konuşmamak), ahlakın efendisidir Hz Enes (ra) 219 8

-Üç kişi için gökler, yer, gece, gündüz ve melekler istiğfar ederler: Alimler, talebeler ve cömertler

-Allah (CC) Bana, farzları yerine getirmeyi emrettiği gibi, insanlara müdara etmeyi(alttan almayı) emretti

-Haya (utanmak) imandandır

-Altı şey güzeldir, lakin şu altı sınıf insanda daha güzeldir: Adalet güzeldir, lakin ümerada (idarecilerde) daha güzeldir Cömertlik güzeldir, lakin zenginde daha güzeldir Verağ (haram olduğu şüpheli olan şeylerden kaçınmak) güzeldir, lakin alimlerde daha güzeldir Sabır güzeldir, lakin fakirlerde daha güzeldir Tövbe güzeldir, lakin gençlerde daha güzeldir Haya (utanmak) güzeldir, lakin kadınlarda daha güzeldir Hz Ali (ra) 297 6

-Benim için 6 şeyi tekeffül edin (garanti edin, söz verin), size Cenneti söz veriyorum; 1- Biriniz konuştuğu zaman yalan söylemesin, 2- Bir vaatte (sözde) bulunduğunda sözünden dönmesin, 3- Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet etmesin, 4- Gözünüzü yumunuz (harama bakmayın), 5- Elinizi (haramlardan) çekin, 6- İffet ve namusunuzu koruyun!

-Mümin güzel ahlakı ile, geceleri nafile ibadet eden ve gündüzleri nafile oruç tutan kimselerin derecelerine erişir (Yani güzel ahlaklı kişiye, ahlakı sebebiyle her gün 24 saat sevap yazılır)

-Mümin, başkalarıyla iyi geçinir ve kendisiyle iyi geçinilir, başkalarıyla iyi (güzel) geçinmeyen ve kendisiyle geçinilemeyen kimsede hayır yoktur

-Müminin mümine bağlılığı, bir binanın birbirine sıkı sıkıya tutan tuğlaları gibidir

-Müslümanlar bir vücudun azalarına benzer Nasıl bir vücudun bir yerinde bir rahatsızlık olunca tüm vücut ateşlenir, bu ağrıyı duyar Müslümanlar da diğer Müslümanların ağrılarını duyması gerekir

-Müslüman’ın Müslüman üzerinde vacip olan 6 hakkı vardır; 1- Karşılaşınca selam vermesi, 2- Davet edince davetine gitmesi, 3- Nasihat isteyince nasihat etmesi, 4- Hastalanınca ziyaret etmesi, 5- Ölünce cenazesine gitmesi, 6- Aksırınca teşmit etmesi

(TEŞMİT: Hapşıran kişinin: “Elhamdülillah” demesi, Bunu duyan kişinin: “Yerhamükallah”, Tekrar Hapşıran kişinin ise; “Yehdîna ve yehdîkümullah ve yuslih bâleküm” demesidir)

-Sizin Allah Teala’ya en sevimli olanınız, yemesi en az ve bedenen en hafif olanınızdır Hzİbn Abbas(ra) -Kuldan Allah’ın ilk çekip aldığı şey, “haya” (utanma duygusu)dır O zaman, O (Allah) gazap eder (kızar) Ve kul gazaba uğramış duruma gelir Sonra kendisinden “emanet”i alır O zaman o kimse “hain ve hor” olur Sonra ondan “rahmet”i alır O zaman da o kimse katı kalpli ve kaba olur İşte o zaman onun boynundan İslam bağını çözer Artık o kimse, lanete uğramış ve lanetlenmiş şeytan olur Hz Enes (ra) 161 3

-Bu ümmetin en şerlilerini size haber vereyim mi? Onlar; bağırarak konuşanlar, belagatla konuşmaya zorlananlar ve çok lafçılar (gevezeler)dır Bu ümmetin hayırlılarını da size haber vereyim mi? Onlar; ahlakça en güzel olanlardır

-Adem oğlunda 360 mafsal vardır Her gün bunun için 360 sadaka vermesi lazımdır Sormuşlar: “Yâ Rasulallah, buna kim güç yetirebilir?” -Buyurmuş ki: Birine yol göstermek bir sadaka, zahmet veren bir şeyi yoldan kaldırmak bir sadaka, ihtiyaçtan fazla elbiseyi vermek de bir sadakadır Yine sormuşlar: “Ya Rasulallah, bunu da yapamazsak?” Buyurdular ki: Halka şerri dokunmaktan çekinmek de kendisi için bir sadakadır -İki günü birbirine eşit olan ziyandadır

-Kendiniz için istediğiniz şeyi Müslüman kardeşin için de istemedikçe olgun mümin olamazsınız

-Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top